ChargeRod App กำลังจะเปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆนี้

งาน’’New Generation of Automotive’’ 27สค.2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยัน
สถานีชาร์จ PEA มีทุกระยะ 100 กม.
ภายในปี 2021

สิ้นปี 2020
สถานีชาร์จ MG พร้อมก่อน
100 แห่งทั่วประเทศ

วันนี้ Plug in มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนา
“New Generation of Automotive”
จัดโดย MG ประเทศไทย

โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ
เป็นประธานเปิดงาน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐ

ร่วมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆมาให้ข้อมูลได้แก่

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
 • การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
 • คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สถาบันยานยนต์
 • บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด
 • บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

แผนของภาครัฐคือ 30@30 (สามสิบ แอท สามสิบ)
ตั้งเป้าในปี 2030 ประเทศไทยจะมียอดการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้า 30% โดยมีแผนรองรับสรุปได้ดังนี้

 • การส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าในส่วนของราชการ และขนส่งมวลชน
 • การส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเก่าที่ใช้เครื่องยนต์
  มาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
 • การรีไซเคิลรถยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่
 • การเพิ่มสถานีชาร์จไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว (DC)
  ให้เป็นในระยะทุก 50-70 กม.
 • การกำหนดค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีชาร์จที่เหมาะสม
 • การควบคุมมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ

ในส่วนของภาคเอกชนเอง
MG มีแผนที่จะสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าแบบ DC
ตั้งเป้าไว้ที่ 100 แห่ง
ให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้
โดยสถานีชาร์จส่วนใหญ่จะอยู่บนที่ตั้งเดียวกับ
โชว์รูมของ MG ในแต่ละจังหวัด
ที่เหลือจะอยู่บนเส้นทางหลวง และเส้นทางหลักทั่วประเทศ
ใช้งบประมาณ 2 ล้านบาทต่อหนึ่งสถานี (2 ตู้ชาร์จ)

ภาครัฐ ภาคเอกชน มีแผนรองรับกันขนาดนี้
ช่วยให้ตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันง่ายขึ้นมั๊ยครับ

NewGenerationofAutomotive

#PEA #MEA #กฟภ #กฟน #BOI #สวทช

#สถาบันยานยนต์ #MG #Thailand #Event #EV

LIVE! จากเวที "New Generation of Automotive"

LIVE! จากเวที "New Generation of Automotive" ยุคใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าไทย ความพร้อม Ecosystem เเละเทคโนโลยีที่มากกว่าการขับเคลื่อน เวทีแรกพบกับปาฐกถาพิเศษ Road Map ไทยขับเคลื่อน EV โดย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และกรรมการคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ และเวทีที่ 2 ช่วงเสวนา "New Generation of Automotive" ร่วมพูดคุยกับทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นแรงหนุนสำคัญในการช่วยให้ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าไทยเติบโต •โชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) •เสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค •พรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร การไฟฟ้านครหลวง •พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ •ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) •มร. จาง ไห่โป กรรมการผู้จัดการ บจ.เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี และ บจ.เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) ดำเนินการเสวนาโดย วีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วิลาสินี แวน ฮาเรน พิธีกรรายการ Newsroom ห้องข…

Posted by กรุงเทพธุรกิจ on Thursday, August 27, 2020