ChargeRod App กำลังจะเปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆนี้

CHAdeMO เกิดดับธรรมดาโลก

เมื่อ Nissan ผู้ร่วมกันก่อกำเนิดมาตรฐานระบบชาร์จเร็ว CHAdeMO จากจุดเริ่มต้นจากญี่ปุ่นแล้วกระจายไปทั่วโลก มาบัดนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้มาตรฐาน CCS ในรถรุ่นล่าสุด Ariya SUV ตามโซนอเมริกาและยุโรป ทำให้ CHAdeMO เหลือเฉพาะในญี่ปุ่นและบางประเทศที่ยังคงเดินตามรอยญี่ปุ่น

ประเมินว่า CHAdeMO จะสู้ต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อนจะยอมแพ้ และดีใจที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประเทศไทยเลือกมาตรฐาน CCS

https://insideevs.com/news/433929/nissan-switches-to-ccs-in-us-europe/amp/

Cheerio, CHAdeMO: Nissan adopts CCS fast-charging with new Ariya electric SUV