ChargeRod App กำลังจะเปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆนี้

อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า กฟภ.

อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า กฟภ.

ประกาศเมือวันที่ 28 มค. พศ.2563

มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย. พศ.2563

ประกาศ เรื่องอัตราค่าประจุไฟฟ้าของ กฟภ.
สถานีบริการประจุไฟฟ้า กฟภ. จะนะ
สถานีประจุไฟฟ้า กฟภ. รังสิต
สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำนักงานเขต กฟภ.2