ChargeRod App กำลังจะเปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆนี้

ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ในปี 2568 ลุ้นโครงสร้าง 2%

ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า เรียกได้ว่าเป็นการทบทวนครั้งใหญ่สำหรับโครงสร้างภาษีรถ EV ให้กับการเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ที่สำคัญเพื่อทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้ามีราคาถูกลง และเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น ส่งผลดีต่อมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี

ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ในปี 2568 ปรับปรุงอัตราภาษีส่วนประกอบต่าง ๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยให้กรมสรรพสามิตทำการทบทวนศึกษาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าและพิจารณาต่อว่าจะช่วยปรับปรุงอัตราภาษีส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ เพื่อเพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาที่ถูกลง และสามารถเอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้มากขึ้นกว่านี้ และประเด็นสำคัญคือในโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่นี้ จะต้องการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่เป็นพลังงานสะอาด

โดยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้ประชุมกับคณะกรรมการดูแลการเกิดรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์ทุกค่าย โดยมีหลักการให้โจทย์กับค่ายรถยนต์ไฟฟ้ากลับไปหารือกับบริษัทแม่ในประเด็นหลัก คือ 1.แนวทางการปล่อย CO2 ในอนาคต  2.การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าที่รัฐบาลต้องส่งเสริม  3.ทิศทางรถยนต์ต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่ต้องการนำเสนอ  ทั้งนี้เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดรถอีวีในไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยกรมสรรพากรจะให้เวลา 3 เดือน และจะมีการหารือรายละเอียดแต่ละค่ายเพื่อนำมากำหนดเป็นโครงสร้างภาษีรถยนต์ไฟฟ้า และนำมาบังคับใช้ต่อเนื่องจากโครงสร้างภาษีรถยนต์ที่บังคับใช้ได้ถึงปี 2568

ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า

สำหรับหลักการเบื้องต้นของโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า คือจะต้องสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ให้เกิดการลงทุนภายในประเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และต้องตอบโจทย์การสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของตัวรถยนต์ และ แบตเตอรี่ ที่จะใช้ทั้งในส่วนการนำเข้าและผลิตในประเทศไทย

ทั้งนี้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าหากได้รับการส่งเสริมจาก BOI อัตราภาษีจะอยู่ที่ 0% เป็นเวลา 3 ปีนับจากปี 2563-2565 และ ภาษีจะอยู่ที่ 2% นับจากปี 2566-2568 แต่หากไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI อัตราภาษีจะอยู่ที่ 8% จนถึงสิ้นปี 2568

สรุปข่าวภาษีรถยนต์ไฟฟ้า

อนาคตคาดว่าในบ้านเราจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยอย่างน้อย 8-10 ปี โดยในส่วนการจัดเก็บภาษีจะเป็นการเก็บภาษีจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน หรือคาร์บอน Tax ที่ไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และหากอนาคตเป็นไปได้คนไทยจะมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งกันตามท้องถนนอย่างไร้ขีดจำกัด นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้ว ยังช่วยลดมลภาวะเป็นพิษทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเลิศที่สุด

ที่มา: https://www.thansettakij.com/content/money_market/459900